Selasa, 30 Oktober 2012

Hidup Ini Hrs Punya Sepuluh Hal

Hidup Ini Hrs Punya Sepuluh Hal

父 母 不 孝 , 奉 神 無 益 。

Bila tidak berbakti pada orang tua ; Percuma menyembah Tuhan.

兄 弟 不 和 , 交 友 無 益 。

Bila dengan saudara sendiri tidak rukun ; Percuma menjalin persahabatan.

存 心 不 善 , 風 水 無 益 。

Bila hati penuh pikiran jahat ; Percuma saja mengatur Fengshui.

行 止 不 端 , 讀 書 無 益 。

Bila tindak tanduknya tanpa tata karma ; Percuma sekolah.

心 高 氣 傲 , 博 學 無 益 。

Bila bersifat angkuh ; Percuma saja menjadi seorang terpelajar.

作 事 乖 張 , 聰 明 無 益 。

Bila seenaknya sendiri dlm melakukan segala sesuatu ; Kepintaran pun percuma.

時 運 不 通 , 妄 求 無 益

Bila belum tiba saatnya ; Memohon dengan membabi buta juga percuma.

不 惜 元 氣 , 服 藥 無 益 。

Bila tidak menghargai kesehatan ; Minum obat pun percuma.

妄 取 人 財 , 布 施 無 益

Sembarangan mengambil harta orang lain ; Percuma saja berdana.

淫 惡 肆 欲 , 陰 騭 無 益

Bila suka mengumbar hawa nafsu ; Percuma saja berbuat kebaikan.

~ good morning, have a nice day ~

Tidak ada komentar:

Posting Komentar