Minggu, 04 November 2012

FORMULA EJAAN BARU. . .

memformulakan aturan baru bahasa Indonesia. Yaitu mengurangi 13 Huruf. Para pakar Komunikasi merasa 26 abjad sekarang terlalu banyak, dan beberapa abjad jarang digunakan dalam bahasa Indonesia. Berikut huruf yang akan dihilangkan:

Pertama, huruf X, diganti dengan gabungan huruf K dan S. Kebetulan hampir tdk ada kata dlm bahasa Indonesia asli yg menggunakan huruf ini, kebanyakan merupakan serapan

dri bahasa asing.

Misal taxi menjadi taksi, maximal menjadi maksimal.
Selanjutnya, huruf Q diganti dengan KW. Kata2 yg mengunakan huruf ini juga sangat sedikit sekali.
Huruf Z diganti mjd C. Tdk ada alasan kuat tentang hal ini.
Huruf Y diganti dg I. Hal ini dilakukan sebab bunii huruf tersebut mirip dengan I. Lalu huruf F dan V keduania diganti mjd P.

Pada lepel ini masih blm terjadi perubahan iang signipikan.
Hurup W kemudian diganti menjadi hurup U.
Berarti sampai saat ini kita sudah mengeliminasi 7 hurup. Hurup iang bisa kita eliminasi lagi adalah R, mengingat baniak orang iang kesulitan meniebutkan hurup tsb. R kita ganti dg L.

Selanjutnia, gabungan hulup KH diganti menjadi H. Iang paling belpengaluh adalah hulup S iang diganti menjadi C. Hulup G juga diganti menjadi K. Dan hulup J juga diganti menjadi C.

Caia laca cudah cukup untuk hulup-hulup konconannia. Cekalank kita kanti hulup pokalnia.

Cuma ada lima hulup pokal,A,I,U,E,O. Kita akan eliminaci dua hulup pokal. Hulup I mencadi dua hulup E iaitu EE.

Cementala hulup U mencadee dua hulup O iaitoo OO. Cadi,campe cekalank, keeta belhaceel menkulangee hooloop-hooloop keeta. Kalaoo keeta tooleeckan lagee, Hooloop-hooloop eeang telceeca adalah:

A,B,C,D,E,H,K,L,M,N,O,P,T. Haneea ada 12 belac hooloop!

Looal beeaca bookan?Padahal cebeloomneea keeta pooneea 26 hooloop. Eenee adalah penemooan eeang cankat penteenk dan cikneepeekan!

Co,ceelahkan keeleemkan tooleecan anda denkan menkkoonakan dooa belac hooloop telceboot.
Ceeoosss... Mee apa?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar